ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش

الف-افق های نوین در مدیریت  :

1.      مدیریت دانش

2.      مدیریت MBA

3.      مدیریت آموزشی

4.      مدیریت و برنامه ریزی

5.      مدیریت مالی و بازرگانی

6.       مدیریت دولتی و اجرایی

7.      مدیریت فناوری اطلاعات

8.      مدیریت شهری و صنعتی

9.      مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

10.  مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب-افق های نوین در علوم حسابداری  :

1.      حسابداری منابع انسانی

2.      حسابداری سرمایه فکری

3.      حسابداری محیط زیست

4.      حسابداری دولتی و پاسخگویی

5.      حسابرسی وچالش های پیش رو

6.       سیستم های اطلاعات حسابداری

7.      قوانین و استانداردهای حسابداری

8.      مهندسی مالی و تحقیقات کاربردی

9.      تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی

10.  کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداري

پ-افق های نوین در علوم اقتصادی :

1.      اقتصاد اسلامی

2.      اقتصاد و انرژی

3.      اقتصاد حمل و نقل

4.      اقتصاد خرد و کلان

5.      اقتصاد پولی و بانکی

6.       اقتصاد شهری و روستایی

7.      توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

8.      اقتصاد محیط زیست و کشاورزی

9.      اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

10.  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

ت-افق های نوین در علوم كارآفريني (مدیریت کسب و کار) :

1.      كارآفريني توسعه

2.      كارآفريني-  MBA

3.      كارآفريني سازماني

4.      كارآفريني و گردشگري

5.      آموزش و ترويج كارآفريني  

6.       كارآفريني در بخش عمومي

7.      كارآفريني و فناوري اطلاعات

8.      كارآفريني و خدمات كشاورزي

9.      كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

10.  كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين

ث-محورهای ویژه:

1.      توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

2.      مدل های نوین کسب و کار الکترونیکی

3.      اقتصاد دیجتیالی و تجارت الکترونیکی

4.      حسابداری و مالیات بر ارزش افزوده

5.      نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

6.       مديريت توليد، فرآیند و عمليات

7.      توزيع درآمد و عدالت اقتصادی

8.      مدیریت کیفیت و بهره وری

9.      بانکداری نوین و االکترونیک

10.  دولت و خدمات  الکترونیک