ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
صفحه اصلی > conference topics
.: conference topics

International Conference on the New Horizons in the Sciences of Management and Accounting,Economy and Entrepreneurship

Conference Topics

 

A: New Horizons in the Management

B: New Horizons in the Accounting Sciences:

C: New Horizons in the Economic Sciences:

D: New Horizons in the Entrepreneurship Sciences (business management):

E: Special Topics: