ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
صفحه اصلی > اهداف مصوب
.: اهداف مصوب

اهداف مصوب اساسنامه  انجمن افق نوین علم و فناوری:

 


1-کمک به پیشبرد برنامه های علمی جامعه و حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه علمی در بخشهای مختلف.


 


2-مشارکت در برنامه های توسعه علمی جامعه و ارائه راهبردهای مناسب و توجه به مبانی اخلاقی و دینی در تولید و نشر علم.


 


3-ایجاد زمینه های مناسب برای تعاملات بهینه پژوهشگران و اندیشمندان جامعه و ارائه ابزارهای مناسب برای ارتقاء پاسخگویی علمی جامعه.


 


4- فراهم سازی بستر مناسب برای گسترش وسیاستگذاری آگاهانه در حوزه علم و فناوری جوانان وبهره گیری از امکانات سازمانها و مراکز علمی.


 


5- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه بمنظور دستیابی به توسعه پایدار در حوزه علم و فناوری و ترویج فعالیتهای پژوهشی در جامعه.


 


6- برقراری ارتباطات الکترونیکی راه دور به منظور دریافت دستاوردهای علمی جوانان در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای ایشان بمنظور ارتقاء سطح علمی و عمومی جامعه و حمایت از ایجاد فناوری تحقیق و توسعه در سطح جامعه .


 


7- بررسی و همکاری در زمینه جذب و پرورش استعدادهای درخشان و دانشمندان جوان و زمینه سازی برای ارتقاء ایشان در سطح جامعه .


 


8- جهاد مستمر علمی با هدف تولید علم و توسعه نوآوری با افق ملی و تکیه بر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران.