ارسال مقالات تا تاریخ 20 تیرماه 96
واریز هزینه ها تا تاریخ 22تیرماه 96
زمان برگزاری همایش 26تیر 96
 
| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه اجراییسایت021-77211508info@mhconf.ir 
ارسال مقالات و... 
 
8-15
منطقه 8 شهرداری-نارمک - دبیرخانه انجمن های علمی